"Management Equipments Software" soft inteligent
  pentru gestionarea echipamentelor de muncă...

   Creat pentru:

  • A respecta cerinţele legale
  • A imbunatăţi sistemele proprii de management
  • Controlul permanent al riscurilor
  • Asigurarea mentenabilităţii